Medlemsavgifter Dalhems IF säsongen 2016-2017

Önskas delbetalning? Kontakta kansliet. 


Stödmedlem:
Ingår: Nyhetsbrev via e-post ingår (om man uppger e-postadress), ingen rösträtt.
Kostnad: 150 kr

Medlem:
Alla som har betalt medlemsavgiften och fyller 16 år innevarande år har rösträtt på årsmötet.
Kostnad: 250 kr

Ledare, tränare: 
Ger rösträtt, grundförsäkring vid matcher och träning, möjlighet till vidareutbildning.
Kostnad: 250 kr

Spelare:
Utöver medlemsavgiften tillkommer en träningsavgift samt, för spelare 15 år och äldre, en licensavgift.
Detta ingår: 

  • Träning 1-5 ggr/vecka ca 40 veckor/år
  • Tävlingskostnader för seriespel (anmälan, domare-, ledare- och funktionärsutbildningar)
  • Vissa cupavgifter (utöver gratis deltagande i Malmöspelen)
  • Försäkring i Folksam (till, från och under träning/match)
  • Lån av matchkläder (som beräknas hålla i 2-3 säsonger)
  • Övrigt träningsmaterial


Medlemsavgifterna bidrar även bl.a. till medlemskap i Riksidrottsförbundet, Svenska Handbollsförbundet, Skånes Handbollsförbund, domar- och funktionärsarvoden, anmälningsavgifter till JSM, USM, DM, halltider, vissa omkostnader för ledare samt tillgång till kansli (administration, möteslokal, m.m.). Totalsumman varierar beroende på ålder enligt nedan.

Medlemsavgiften, inkl. träningsavgift och ev. licens för säsongen 2016/17 

 

  • Bollskolan (2009-2010) 400 kr/termin
  • Minihandboll (2007-2008) 1000 kr/år
  • Ungdom (2006-2002) 1300 kr/år
  • Licensierad spelare (2000 och äldre) 1600 kr/år
  • Ledare, styrelsen 250 kr/år
  • Familjemedlemskap 2600 kr/år


Familjetak:

Vi har ett familjetak för medlems- och träningsavgifterna för ungdomsspelare. Det innebär att avgifter för spelare boende i samma hushåll har ett tak på 2600 kr.


Alla nya medlemmar registreras av lagledaren via sportadmin.

Vi mailar ut fakturor via sportadmin. Viktigt att det finns en angiven mailadress på spelaren.